dr Andrzej Nykaza

Specjalizacje i specjalności: specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, flebolog

O mnie:

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej. W 2014 r. ukończył Studium Doktoranckie w Wojskowym Instytucie Medycznym. W pracy zawodowej operuje samodzielnie oraz asystuje do panelu procedur z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, a w szczególności: operacyjne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, operacje klasyczne oraz małoinwazyjne, przy pomocy lasera (EVLT), radioablacji (RF), skleroterapia, stosując trombolizę celowaną w zakrzepicy żylnej w kończynach, w zakrzepicy w tętnicach i przeszczepach obwodowych, w skojarzonym leczeniu obwodowego niedokrwienia kończyn dolnych, miażdżycy, stopie cukrzycowej, wytwarzając dostępy naczyniowe do dializ (przetoki I i II-rzędowe, z wykorzystaniem naczyń własnych oraz protez sztucznych).