Leczenie ran przewlekłych – oferta

Rana przewlekła to ubytek skóry spowodowany procesem chorobowym lub urazem, niepoddający się leczeniu. Leczenie ran przewlekłych, czyli takich jak stopa cukrzycowa czy odleżyny, a nawet oparzenia, to bardzo skomplikowany proces, który trwa często miesiącami. W takich przypadkach potrzebna jest szczególna wiedza i właściwe postępowanie, aby skrócić proces gojenia i oszczędzić choremu cierpień. Nowoczesne opatrunki mają na celu skrócenie czasu leczenia, pobudzenie procesu gojenia, niesienie ulgi i polepszenie ogólnej kondycji chorego. Leczenie ran przede wszystkim wymaga konsultacji lekarza. To lekarz powinien zlecić pacjentowi odpowiednie opatrunki, dostosowane do stanu rany i fazy leczenia. Współpraca pacjenta z lekarzem daje szansę, nawet w trudnych przypadkach, na doprowadzenie do pomyślnego zakończenia leczenia i wygojenia rany. Nasi lekarze wykorzystują najbardziej zaawansowane na świecie metody i produkty pozwalające na przyspieszenie procesu gojenia i ostateczne zamknięcia rany