Nietrzymanie moczu – leczenie

Problem wysiłkowego nietrzymania moczu dotąd był problemem wstydliwym, wynikającym z osłabienia mięśni dna miednicy oraz rozciągnięcia pochwy, co prowadziło do zmiany kąta nachylenia cewki moczowej.

Rozróżniamy dwa typy wysiłkowego nieotrzymania moczu:

  • anatomiczny (kiedy występuje nadmierna ruchomość cewki moczowej oraz pęcherza)
  • zwieraczowy (kiedy występuje osłabienie mięśnia zwieracza cewki)

 

Czynnikami, które sprzyjają wystąpieniu dolegliwości są stany:

  • nadmierny wysiłek fizyczny
  • poród siłami natury
  • palenie papierosów
  • długotrwały kaszel
  • podeszły wiek
  • otyłość
  • ciąże

 

Jak wygląda leczenie NTM?

Nietrzymanie moczu to dolegliwość, którą można skutecznie wyleczyć. Można tego dokonać dzięki wielu metodom leczenia nietrzymania moczu. Takimi metodami są fizjoterapia, leczenie farmakologiczne oraz operacyjne.

Nietrzymanie moczu – terapia botoksem (toksyną botulinową), która blokuje nerwy odpowiedzialne za skurcze pęcherza oraz powoduje kontrolowany paraliż mięśni, odpowiedzialnych za skurcz pęcherza moczowego, który wywołuje wypływ moczu.  Tym samym blokuje uczucie nagłego parcia na pęcherz w mózgu. Metoda ta przynosi oczekiwane rezultaty na około 6 miesięcy, problemem przy tej metodzie może być nagłe lub krótkotrwałe zatrzymanie moczu.

Laserowe leczenie nietrzymania moczu polega na dość prostym, nieinwazyjnym zabiegu, który znacząco poprawia stan zdrowia kobiet cierpiących na NTM. Ma on na celu obkurczenie pochwy oraz namnożenie włókien kolagenowych odpowiedzialnych za sprężystość jej ścian. Światło lasera wzmacnia ścianę pochwy, powięź wewnątrzmiedniczną oraz obszar ujścia cewki moczowej. Efektem jest stymulacja włókien kolagenowych śluzówki pochwy, obkurczenia tkanki, co powoduje zmniejszenie kąta nachylenia cewki moczowej i przywraca jej prawidłowe funkcjonowanie. Zazwyczaj wystarcza wykonanie jednego tylko zabiegu, w razie potrzeby można go po miesiącu powtórzyć. Efekt będzie utrzymywał się przez lata.

Leczenie nietrzymania moczu metodą operacyjną stosowane jest w przypadku anatomicznego typu wysiłkowego NTM (wyłącznie u kobiet), opiera się na zasadzie przywrócenia prawidłowego, wysokiego, załonowego położenia połączenia cewkowo-pęcherzowego z jego stabilizacją. Ta metoda stanowi dla większości pacjentek atrakcyjną opcję terapeutyczną ze względu na możliwość uwolnienia od niezwykle uciążliwej dolegliwości dzięki jednej interwencji i bez konieczności, u większości chorych, stosowania długotrwałego leczenia uzupełniającego. Obecnie stosowana jest technika TVT (tension free vaginal tape- beznapięciowa taśma pochwowa), ze względu na niezwykłą prostotę, dużą skuteczność kliniczną, niewielki odsetek powikłań śród- i pooperacyjnych, stanowi swego rodzaju przełom w leczeniu wysiłkowej i mieszanej formy NTM u kobiet. Jest to obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Jej skuteczność po zabiegu ocenia się na 95%, a w pięcioletniej obserwacji na 85%. Innymi niewątpliwymi zaletami wszczepienia TVT są krótki czas trwania zabiegu (około 30 minut) i możliwość wykonania go w znieczuleniu miejscowym.