NAZWA USŁUGICENA/PLN
Plastyka anodermy w znieczuleniu miejscowym*3 500 zł.
Wybielanie okolicy odbytu1 400 zł.
Wycięcie kłykcin kończystych*3 300 zł.
Operacja przetoki odbytu*5 900 zł.
Operacja szczeliny odbytu*3 700 zł.
Sektorowe wycięcie hemoroidów*4 100 zł.
Operacja hemoroidów sposobem DGHL*5 400 zł.
Laserowa operacja hemoroidów*6 500 zł.
Klasyczna operacja hemoroidów metodą MILLIGAN-MORGAN*4 400 zł.
Wycięcie torbieli kanału odbytu*3 500 zł.
Laserowe usunięcie fałdów okołoodbytniczych*2 800 zł.
Wycięcie polipa odbytnicy*3 000 zł.
Wycięcie zmiany w okolicy odbytu w znieczuleniu1 900 zł.

 

* W ramach zabiegu Pacjentowi przysługują trzy bezpłatne wizyty kontrolne w okresie dwóch miesięcy po zabiegu