NAZWA USŁUGI CENA/PLN
Plastyka anodermy w znieczuleniu miejscowym* 1,500.00 zł
Wybielanie okolicy odbytu 1,000.00 zł
Wycięcie kłykcin kończystych* 1 500,00 zł – 2 400,00 zł
Operacja przetoki odbytu* 2 500,00 zł – 3 900,00 zł
Operacja szczeliny odbytu* 1 800,00 zł – 2 600,00 zł
Sektorowe wycięcie hemoroidów* 2 500,00 zł – 2 900,00 zł
Operacja hemoroidów sposobem DGHL* 4 400,00 zł – 5 400,00 zł
Laserowa operacja hemoroidów* 5 200,00 zł – 5 600,00 zł
Klasyczna operacja hemoroidów metodą MILLIGAN-MORGAN* 3 800,00 zł – 4 600,00 zł
Wycięcie torbieli kanału odbytu* 900,00 zł – 1500,00 zł
Laserowe usunięcie fałdów okołoodbytniczych* 1 200,00 zł – 1 900,00 zł
Wycięcie polipa odbytnicy* 1 200,00 – 1 900, 00 zł
Wycięcie zmiany w okolicy odbytu w znieczuleniu miejscowym 700,00 zł – 1 500,00 zł
Wybielanie odbytu laserem CO2 2 500,00 zł – 3 000,00 zł

 

* W ramach zabiegu Pacjentowi przysługują trzy bezpłatne wizyty kontrolne w okresie dwóch miesięcy po zabiegu