Naczyniak kończyny dolnej

Efekty leczenia pacjentów – zdjęcia przed i po zabiegu