Dr Józef Lisowski

W trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, flebolog

Brief info

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Początkowo pracował w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie. Następnie przeniósł się do Wojskowego Instytutu Medycznego gdzie otworzył specjalizację z chirurgii naczyniowej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym schorzeń układu naczyniowego, w szczególności niewydolnością żylną. Absolwent kursów skleroterapii kompresyjnej, wewnątrznaczyniowych technik leczenia niewydolności żylnej. Absolwent szkolenia USG Dopplerowskiego żył i tętnic kończyn dolnych – w trakcie szkolenia do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.