NAZWA USŁUGI CENA/PLN
Plastyka anodermy w znieczuleniu miejscowym 1,500.00 zł
Wybielanie okolicy odbytu 1,000.00 zł
Wycięcie kłykcin kończystych 1 500,00 zł – 2 000,00 zł
Operacja przetoki odbytu 2 500,00 zł – 3 500,00 zł
Operacja szczeliny odbytu 1 800,00 zł – 2 200,00 zł
Sektorowe wycięcie hemoroidów 2,500.00 zł
Operacja hemoroidów sposobem DGHL 4 400,00 zł – 5 000,00 zł
Laserowa operacja hemoroidów 5,200.00 zł
Klasyczna operacja hemoroidów metodą MILLIGAN-MORGAN 3 800,00 zł – 4 200,00 zł
Wycięcie torbieli kanału odbytu 900,00 zł – 1100,00 zł
Laserowe usunięcie fałdów okołoodbytniczych 1 200,00 zł – 1 500,00 zł
Wycięcie polipa odbytnicy 1 200,00 – 1 500, 00 zł
Wycięcie zmiany w okolicy odbytu w znieczuleniu miejscowym 700,00 zł – 1 500,00 zł
Wybielanie odbytu laserem CO2 2 500,00 zł – 3 000,00 zł