NAZWA USŁUGI CENA/PLN
Wybielanie okolic intymnych 1 500,00 zł
Plastyka „Vaginal Narower” 2 000,00 zł (1 nić)
Plastyka warg mniejszych (w znieczuleniu pp)*  3400,00 zł
Labioplastyka (korekta warg sromowych)*  4 400,00 zł
Perineoplastyka (korekta pochwy i krocza poporodowa)* 4 400,00 zł
Plastyka pochwy (obniżenie ścian pochwy, elongacja szyjki macicy)*  5 400,00 zł
Odtworzenie błony dziewiczej 1 500,00 zł – 1 900,00 zł
Nacięcie lub usunięcie błony dziewiczej (hymenotomia) 1 500,00 zł – 1 900,00 zł

* W ramach zabiegu Pacjentowi przysługują trzy bezpłatne wizyty kontrolne w okresie dwóch miesięcy po zabiegu